อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 

     หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี 9-15 ตุลาคม 2559 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 
     
ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 "สามมุขเกมส์" ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.59 - 4 ส.ค.59 
     
Hacked By FreedomWarrior Turkhackteam.org 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รายที่ 5)...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยสามัคคีธรรม...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล๋นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้งสนามน...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้า...     จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการขุดลอกค...     จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องการพิจารณาผลเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการวางท...     จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เ...     จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรั...     จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับ
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำห้วยแยกห้วยยาง-บ้านใหม่ หมู่ 4
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งตามุข-กุฏน้ำใส
   ประกาศศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านไร่-หนองกาน้ำ ซอย10
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหงษ์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๒ โครงการ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลบมาบไผ่
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ...
โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย ปี 2559 ...
โครงการประเพณีก่อพระทราย 2559 ...
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกัน ยาเสพติดและเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกัน ยาเสพติดและเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๗  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกัน ยาเสพติดและเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๗ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเอดส์ ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน รวมถึงประชาชน ในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและเอดส์


โครงการกีฬาหนองหงษ์สามัคคี ครั้งที่ 16 ต้านยาเสพคิด ประจำปี 2558
โครงการกีฬาหนองหงษ์สามัคคี ครั้งที่ 16 ต้านยาเสพคิด ประจำปี 2558  

โครงการกีฬาหนองหงษ์สามัคคี ครั้งที่ 16 ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการกีฬาหนองหงษ์สามัคคี ครั้งที่ 16 ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558  
วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ป้องกัน ยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕8 วันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕๕8 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดห้วยยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยยาง , ครูผู้รับผิดชอบ และคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 125 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เด็ก เยาวชน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด , โทษของยาเสพติด และตระหนักถึงปัญหา , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน

 
นายพยน เจริญสุข
นายก อบต.หนองหงษ์

 
จ่าสิบตรีชยพล ขุนทอง
ปลัด อบต.หนองหงษ์
กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.82.13.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 491,339


   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์
ม.6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
Tel : 0-3815-7100-2  Fax : 0-3815-7103
Email : nonghong@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
türkçe porno tecavüz porno türk sikiş